127 Most use sentences | Conversation by topics127 Most use sentences | Conversation by topics
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #ConversationByTopics #Conversation

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/giao-duc/

50 thoughts on “127 Most use sentences | Conversation by topics

  1. Có ai có bản word chưa thế. Nếu có rồi thì có thể share cho t học với đc k?
    email: huyxdcn@gmail.com

  2. Mình rất thích cách dạy này vì từ khi mình học mình cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình khá lên rất nhiều. Thank you.😘😘😘

  3. Ad ơi ới ời ơi làm nhiều nhiều nhiều và nhiều video về từ vựng đi ạ please :3

  4. 🍸🍸🌻🌻🌼🌼🌷🌷🍇🍇🍊🍊🍎🍎🌲🌲🌲🌲🌲🌲🏞🌋🏞✨🌅✨🏞🌎🏞🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏫🏫🏫🏢🏢🏢🏞🌎🏞♥♥♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *