Cadillacs and Dinosaurs – Game Bộ Đội Điện Tử Thẻ Ngày Xưangày xưa gọi game này là bộ đội :)) nhưng tên tiếng anh chính xác của nó là Cadillacs and Dinosaurs…
Bạn có thể tải game tại đây:

Hướng dẫn Camtasia Studio 9 (dành cho Youtuber):

Hướng dẫn dựng video với Filmora (cơ bản):
———————————————————————————————
Thông tin liên hệ:
*Facebook cá nhân:
*Website hỗ trợ tài nguyên phần mềm:
————————————————————————————————
Thank For Watching and Don’t Forget “Subscribe” that show more…

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/game/

One thought on “Cadillacs and Dinosaurs – Game Bộ Đội Điện Tử Thẻ Ngày Xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *