Giới thiệu Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiHơn nửa thế kỷ qua, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã đào tạo và cung cấp hàng vạn học sinh, sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán cho các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trên cả nước.

Khoa Kế toán Kiểm toán là một khoa có thế mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Trong 05 năm vừa qua, giảng viên của Khoa đã công bố hơn 500 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong danh mục ISI, Scopus, thực hiện hàng trăm các sáng cải tiến được hội đồng sáng cải tiến Nhà trường nghiệm thu và công nhận; Đã chủ nhiệm, tham gia thực hiện và bảo vệ thành công 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh/Bộ, 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; Đã biên soạn và xuất bản 22 giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo; Tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học quốc tế năm 2018, 03 hội thảo khoa học quốc gia (là hội thảo được Khoa tổ chức thường niên 2 năm /lần). Các giảng viên của Khoa tích cực tham dự và trình bày các bài báo khoa học tại các hội thảo quốc gia và quốc tế.

Xem thêm tại:

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/tong-hop/

One thought on “Giới thiệu Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *