Ngành Kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toánKhoa kế toán kiểm toán – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Văn phòng khoa: Phòng 105 – Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Email: ketoankiemtoan@haui.edu.vn

– Văn phòng các bộ môn:

+ Bộ môn Kế toán doanh nghiệp: Tầng 2, Biệt thự B1, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
+ Bộ môn Kế toán công: Tầng 2, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
+ Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán: Tầng 2, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
+ Bộ môn Kiểm toán: Phòng 104 – Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website:
Website trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:
Kênh truyền hình Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *