Nhận quản lý tòa nhà văn phòng cao cấp | Nhà Xanh ManagingNhà quản lý, vận hành, kinh doanh, khai thác bất động sản chuyên nghiệp, chúng tôi đến từ Tp.Hồ Chí Minh

Danh mục dịch vụ của chúng tôi:
1. Quản lý bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
2. Vận hành bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
3. Kinh doanh bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
4. Khai thác bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
5. Quản lý ủy thác đầu tư bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
6. Quản lý đầu tư bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
7. Xúc tiến đầu tư bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
8. Thu xếp đầu tư bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch
9. Quản lý danh mục đầu tư bất động sản dân dụng, thương mại, du lịch

Hạnh phúc khi được phục vụ nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản quy mô lớn 🙂
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Nhà Xanh Managing team
Hotline: (028) 66 71 70 70

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *