THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀIĐiều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài
Căn cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư, có thể hiểu Công ty có vốn nước ngoài là doanh nghiệp mà cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam là thành viên hoặc cổ đông. Theo đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép thành lập công ty có vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam nhưng trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư.
Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ.
Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp
Mặc dù được phép thành lập hoặc góp vốn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên pháp luật nước ta lại quy định về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là một phần điều kiện để được cấp phép thành lập doanh nghiệp. Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc các trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Ngoài ra, để thành lập công ty có vốn nước ngoài cần phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện luật định về ngành nghề kinh doanh, các quy định cấm, các quy định về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư. Do đó, các chủ thể khi muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài cần tìm hiểu thật kỹ các quy định của pháp luật để có cái nhìn toàn diện hơn và thực hiện cho chính xác. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Phan Law chúng tôi để chúng tôi có cơ hội trực tiếp hỗ trợ bạn qua thông tin sau.

“—————————————————————————————-
🛑Youtube:
💻Website:
📜Fanpage: ☎️Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888
✉️Email: info@phan.vn”

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *