Trọn bộ Family and Friends 5 🚙🌹📱 Unit 7 – Go back to the traffic lights | Tiếng anh lớp 5TRỌN BỘ 12 BÀI FAMILY AND FRIENDS GRADE 5 – SPECIAL EDITION :

STARTER – BACK TOGETHER!
UNIT 1 – THE ANCIENT MAYANS
UNIT 2 – OUR VACATION
UNIT 3 – THE FOOD HERE IS GREAT!
UNIT 4 – WE HAD A CONCERT
UNIT 5 – THE DINOSAUR MUSEUM
UNIT 6 – WHOSE JACKET IS THIS?
UNIT 7 – GO BACK TO THE TRAFFIC LIGHTS
UNIT 8 – THE BEST BED!
UNIT 9 – WILL IT REALLY HAPPEN?
UNIT 10 – HOW MUCH TIME DO WE HAVE?
UNIT 11 – SOMETHING NEW TO WATCH!
UNIT 12 – LET’S OPEN THIS PRESENT FIRST!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends. 🌹 🍁 🌹 🍓 🌹 💝 🌹 🍰🚙 🌹

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/giao-duc/

30 thoughts on “Trọn bộ Family and Friends 5 🚙🌹📱 Unit 7 – Go back to the traffic lights | Tiếng anh lớp 5

  1. Cho 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 like

  2. Đúng rồi nói vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và không làm người ta tổn thương cảm ơn cậu nhé vì cậu đã chịu nói lại 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 tôi muốn làm bạn với cậu

  3. Cho 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000like

  4. Hay quá đi cảm ơn chú đã cho con những bài học hay con vui mà còn quý chú nữa rất cảm ơn chú học sinh chúng con phải nghe tiếng anh hay của chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *